Chuyên cung cấp bột màu, hạt màu và gia công hạt nhựa…
Bột Màu Nâu

Bột Màu Nâu

Giá: : Liên Hệ

Bột Màu Xanh Mực

Bột Màu Xanh Mực

Giá: : Liên Hệ

Bột Màu Xanh Ngọc

Bột Màu Xanh Ngọc

Giá: : Liên Hệ

Bột Màu Tím

Bột Màu Tím

Giá: : Liên Hệ

Bột Màu Vàng Nghệ

Bột Màu Vàng Nghệ

Giá: : Liên Hệ

Bột Màu Đỏ Đậm

Bột Màu Đỏ Đậm

Giá: : Liên Hệ

Bột Màu Xanh Dương

Bột Màu Xanh Dương

Giá: : Liên Hệ

Bột Màu Hồng

Bột Màu Hồng

Giá: : Liên Hệ

Bột Màu Vàng

Bột Màu Vàng

Giá: : Liên Hệ

Bột Màu Xanh lá

Bột Màu Xanh lá

Giá: : Liên Hệ

Bột Màu Đỏ

Bột Màu Đỏ

Giá: : Liên Hệ

Bột Màu Cam

Bột Màu Cam

Giá: : Liên Hệ