Chuyên cung cấp bột màu, hạt màu và gia công hạt nhựa…
Hạt màu Nhũ

Hạt màu Nhũ

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu Nhũ

Hạt màu Nhũ

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu Nhũ

Hạt màu Nhũ

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu Nhũ

Hạt màu Nhũ

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu Dạ quang  (FN16)

Hạt màu Dạ quang (FN16)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu Dạ quang  (FN17)

Hạt màu Dạ quang (FN17)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu Dạ quang  (FN18)

Hạt màu Dạ quang (FN18)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu Dạ quang (FN19)

Hạt màu Dạ quang (FN19)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu Dạ quang  (FN20)

Hạt màu Dạ quang (FN20)

Giá: : Liên Hệ

Hạt màu Dạ quang  (FN21)

Hạt màu Dạ quang (FN21)

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Đỏ PA6

Hạt Màu Đỏ PA6

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Xanh Trong PS

Hạt Màu Xanh Trong PS

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Xanh Ngọc PE

Hạt Màu Xanh Ngọc PE

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Xanh Ngọc ABS

Hạt Màu Xanh Ngọc ABS

Giá: : Liên Hệ