Chuyên cung cấp bột màu, hạt màu và gia công hạt nhựa…
Hạt Màu Trắng Sáng PP

Hạt Màu Trắng Sáng PP

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Trắng PP

Hạt Màu Trắng PP

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Trắng PET

Hạt Màu Trắng PET

Giá: : Liên Hệ