Chuyên cung cấp bột màu, hạt màu và gia công hạt nhựa…
Hạt Màu Đỏ PA6

Hạt Màu Đỏ PA6

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Đỏ Trong PET

Hạt Màu Đỏ Trong PET

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Đỏ Đậm PET

Hạt Màu Đỏ Đậm PET

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Đỏ PET

Hạt Màu Đỏ PET

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Đỏ ABS

Hạt Màu Đỏ ABS

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Đỏ - Cam ABS

Hạt Màu Đỏ - Cam ABS

Giá: : Liên Hệ