Chuyên cung cấp bột màu, hạt màu và gia công hạt nhựa…
Màu Xanh Lá Đậm trong PP

Màu Xanh Lá Đậm trong PP

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Xanh Lá PP

Hạt Màu Xanh Lá PP

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Xanh Lá Non PP

Hạt Màu Xanh Lá Non PP

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Xanh Lá Đậm PP

Hạt Màu Xanh Lá Đậm PP

Giá: : Liên Hệ