Chuyên cung cấp bột màu, hạt màu và gia công hạt nhựa…
Hạt Màu Xanh Trong PS

Hạt Màu Xanh Trong PS

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Xanh Ngọc PE

Hạt Màu Xanh Ngọc PE

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Xanh Ngọc ABS

Hạt Màu Xanh Ngọc ABS

Giá: : Liên Hệ

Màu Xanh Dương PET

Màu Xanh Dương PET

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu Xanh Dương ABS

Hạt Màu Xanh Dương ABS

Giá: : Liên Hệ

Hạt Màu xanh Dương - Tím PA6

Hạt Màu xanh Dương - Tím PA6

Giá: : Liên Hệ