Chuyên cung cấp bột màu, hạt màu và gia công hạt nhựa…

Hạt màu nhũ (FN_20)

Mã Sản Phẩm: FN_20

Giá: Liên Hệ

Hạt màu Nhũ

Hạt màu Nhũ

Giá: Liên Hệ

Hạt màu Nhũ

Hạt màu Nhũ

Giá: Liên Hệ

Hạt màu Nhũ

Hạt màu Nhũ

Giá: Liên Hệ

Hạt màu Nhũ

Hạt màu Nhũ

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (RN_19)

Hạt màu nhũ (RN_19)

Giá: Liên Hệ

Hạt Màu Nhũ (PM_W7_30)

Hạt Màu Nhũ (PM_W7_30)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PL_Y12)

Hạt màu nhũ (PL_Y12)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PL_V27)

Hạt màu nhũ (PL_V27)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PL_R21)

Hạt màu nhũ (PL_R21)

Giá: Liên Hệ