Chuyên cung cấp bột màu, hạt màu và gia công hạt nhựa…

Hạt màu nhũ (PD_ V67)

Mã Sản Phẩm: PD_ V67

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PL_P25)

Hạt màu nhũ (PL_P25)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PL_G24)

Hạt màu nhũ (PL_G24)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PL_B23)

Hạt màu nhũ (PL_B23)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_SV)

Hạt màu nhũ (PD_SV)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_R61)

Hạt màu nhũ (PD_R61)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_P75)

Hạt màu nhũ (PD_P75)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_P65)

Hạt màu nhũ (PD_P65)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_G63)

Hạt màu nhũ (PD_G63)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_P75)

Hạt màu nhũ (PD_P75)

Giá: Liên Hệ