Chuyên cung cấp bột màu, hạt màu và gia công hạt nhựa…

Hạt màu Nhũ

Mã Sản Phẩm:

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_P65)

Hạt màu nhũ (PD_P65)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_G63)

Hạt màu nhũ (PD_G63)

Giá: Liên Hệ

Hạt Màu nhũ (PD_G64)

Hạt Màu nhũ (PD_G64)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (PD_066)

Hạt màu nhũ (PD_066)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (MB_W7050)

Hạt màu nhũ (MB_W7050)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (FN_20)

Hạt màu nhũ (FN_20)

Giá: Liên Hệ

Hạt màu nhũ (7070)

Hạt màu nhũ (7070)

Giá: Liên Hệ